itemscope itemtype="http://schema.org/WebPage">
Resim Teknikleri

Görsel sanatlarda yapılan çalışmalar, farklı şekillerde insanların beğenisine sunulur. Bunların en önemlilerinden bazıları, sergi açılması, katalog düzenlenmesi, web sitesi kurulması ve PORTFOLYO hazırlanmasıdır.

Çalışmaları bu şekilde sergileme yöntemlerinin her biri farklı kitle ve amaçlara yöneliktir. Bu nedenle içerikleri, hazırlama teknik ve metotları da birbirinden farklıdır.

Anılan sergileme yöntemleri içerisinde Resim Portfolyosu, kişisel çabaların zaman içerisindeki ilerleyişinin görülebilmesine ve performansların değerlendirilmesine imkan sağlamakla birlikte, profesyonel iş yaşamına geçişte de ayrı bir öneme sahiptir.

Atölyemizde, öğrencilerimizin portfolyo hazırlığı için ne türlü işlemlere ihtiyaç duyduğu, portfolyo hazırlama teknikleri, hedef kitlede amaçlanan algı ve başarılı iletişimi sağlayacak portfolyonun ipuçları öğretilmektedir.

PORTFOLYO NEDİR?

PORTFOLYO, en iyi çalışmaları, belirli bir amaç doğrultusunda değerlendiriciye etkin, pratik ve profesyonel şekilde göstermek üzere hazırlanan bir koleksiyon sunumudur.

Tanımda da belirtildiği gibi, PORTFOLYO sunumunuzun;

 • Belirli amaç doğrultusunda hazırlanmış olması,
 • Amacınızı destekleyen, en iyi çalışmalarınızdan oluşması,
 • Değerlendiriciye (karar vericiler: öğretmen, editör, patron, jüri…) göstermek için hazırlanmış olması,

yapılacak çalışma için anahtar bileşenlerdir.

RESİM ÖĞRENCİSİ İÇİN PORTFOLYO NEDİR?

 • Öğrenciye ve başkalarına öğrencinin bir veya daha fazla alandaki başarılarını sunma amaçlı olarak öğrenci çalışmalarının yansıtılmasıdır. (Arter ve Spandel,1991).
 • Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye katmaları, her birinin kendi ilerleyişini izlemesini sağlar ve bireysel olarak öğrencilerin performanslarının değerlendirilmesi için bir temel oluşturur (Meisels ve Steel,1991).
 • Öğrencilerin sınıf içerisindeki ve sınıf dışındaki çalışmalarını ve aktivitelerini ortaya koyan bir değerlendirme şeklidir ve “portfolyo kültürü” birbirleriyle etkileşim içerisinde olan bir grup öğrencinin bildiklerini ve yapabileceklerinin sorumluluğunu almaya dayanır (San Diego Country Office of Education,1997).
 • Öğrenci merkezli olup, öğrencinin kişisel çabalarını, ilerlemelerini ve başarılarını bir veya daha çok öğrenme aralıklarıyla ortaya koymasını sağlar (Collins,1991).
 • Öğretmenler portfolyo çalışması sonucunda elde edilen verileri gelecekteki eğitim hedeflerinin daha kolay ve daha gerçekçi belirlenmesinde kullanırlar. Bu şekilde öğrencileri motive etmeye, öğrenme sorumluluğunu almaya, düşünme ve yazmada gelişmelerine yardımcı olur (Murphy and Smith, 1990).

NEDEN PORTFOLYO?

 • Öğrenciler çalışmayı anlamlı, anlaşılır ve amaçlı olduğunda sürdürür.
 • Öğrencilerin okulda yaptığı resimleri, hikayeleri, günlükleri, harita ve benzeri şeyleri dikkatli kontrol etmek, çocuğa bireysel bir bakış ve öğrenen bir çevre sağlar.
 • Öğrencinin çalışmasına sürekli bir bakış, büyüme grafiği gelişimi görmeyi sağlar.
 • Öğrencinin becerisini test skorlarıyla değil çeşitli kanıtlara yönelik ölçme fırsatı yaratır.

ATÖLYEMİZDE VERİLECEK PORTFOLYO EĞİTİMİNİN FAYDALARI

 • Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirir ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırır.
 • Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmelerin dışında, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirir.
 • Öğrencinin gelişimini kanıtlar ve daha sağlıklı izleme imkanı sağlar.
 • Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine ışık tutar.
 • Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğinin somut resmini çizer.
 • Öğrencilerin yeteneklerini sergiler ve ilgi alanlarını geliştirir.
 • Öğrencilerin, arkadaşlarının portfolyolarını da izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını sağlar ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarının başlangıcını oluşturur.
 • Çocuğun zihinsel, psiko-motor, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini ortaya koyar.
 • Çocuğun okulda yaptığı çalışmalar, hikayeler, ses kayıt bandı, resim, proje çalışmaları, fotoğraflar, elişi etkinlikleri vb. kontrol etme, güven gelişimlerini destekler, öz disiplinini ve sorumluluk bilincini geliştirme olanağı sağlar.
 • Fiziksel, ruhsal ve sosyal alandaki gelişimlerini fark edebilmesi seçici olabilmesi ve zevkle çalışabilmesini sağlar.
 • Olaylara bakış açısını değerlendirebilmesi, çok yönlü düşünebilmesi, yaratıcılık yönlerini geliştirmesini sağlar.

PORTFOLYONUN AMAÇLARI

PORTFOLYO hazırlamasında farklı alanlar ve iş kolları için değişik amaçlar olabilir:

 • Öncelikle okul, atölye ve kurslarda, öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaların zaman içerisindeki gelişimini izleyip, değerlendirebilmek için kurs veya eğitim dönemi sonunda,

Ayrıca profesyonel maksatlarla;

 • Aday öğrencilerin güzel sanatlar fakültelerine (resim, fotoğraf) başvurularında,
 • Sanatçı Temsili veya sergi açmak amaçlı galerilere başvurularda,
 • İlgilendiğimiz sanat alanı veya çalışmamızın özetinin gerekli olduğu bir iş koluna başvururken,
 • Çeşitli sanatsal etkinliklerde (festival, fuar, vb.) portfolyo gösterme etkinliklerine katıldığınızda,

ve benzer girişimler için portfolyo hazırlamak, yapılması gereken en temel çalışma olarak karşımıza çıkar.

PORTFOLYO HAZIRLIĞI

Portfolyo hazırlığına başlarken cevap bulmamız gereken iki önemli sorumuz;

 • İçine ne konulmalı?
 • Nasıl Sunulmalı?

PORTFOLYO SUNUMUNUZ EN AZ AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMELİDİR

 • Kapak,
 • Güncel Özgeçmiş,
 • 3-4 Referans, (çalışmalarla yapılacak başvurular için)
 • Her bir çalışmayı kısaca anlatan bir tablo, (adı-tarihi-tekniği-boyutları-açıklaması-fiyatı, vs.)
 • Çalışmaların aslı (boyutlarına göre) veya fotoğrafları,
 • Geri Gönderme ücretini de içeren zarf / ambalaj (posta yolu ile kabuller için). (profesyonel portfolyo için)
 • Var ise değerlendiricilerin talep ettikleri bilgi ve belgeler.

PORTFOLYO SUNUMUNUZDA GELİŞME SÜRECİ ANLAŞILABİLMELİ

 • Öğrencilerin eğitim süreci içerisinde yaptıkları çalışmaların portfolyo olarak hazırlanmasında, zaman sırasına göre düzenlenmesi, gelişme çizgisini gözlemleyebilmek için önemlidir.
 • Bununla birlikte, portfolyonuzda yaptığınız çalışmaların tamamının yer almasına gerek yoktur. Örneğin eğitim programının her aşaması için yapılan çalışmalardan sadece en güzelleri seçilmelidir.

PORTFOLYO SUNUMUNUZ KOLAY BAKILABİLMELİ

 • Portfolyo, çalışmalarınızı bir arada tutabilen, gerektiğinde farklı konuları ayırabileceğiniz uygun nitelikte bir dosya veya diğer sunum araçlarına (CD, yansı, dia, slayt vs.) düzenlenmelidir.
 • Portfolyoda amaç; değerlendirenin dikkatini, bakılan sayfaya yöneltmek olduğundan, sayfada konsantrasyonu dağıtacak öğeler bulunmamalı, aksine odaklamayı sağlayacak paspartu, çerçeve, derinlik, renk kontrastı gibi teknikler kullanılmalıdır.

TEMİZ ve İYİ DÜZENLENMİŞ OLMALI

 • Portfolyo sunumunuzun olabildiğince mükemmel hazırlanmalı,
 • Çay ve kahve lekeleri, kir ve parmak izlerinin çalışmalarınız üzerinde olmamasına özen gösterilmeli,
 • Kağıtların katlanmış veya buruşuk olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Düzensizlik işinize saygınızın olmadığını da gösterir.

EN ÜST KALİTEDE HAZIRLANMIŞ OLMALI

 • İtinasızlıklar nedeni ile, değerlendiricinin görüntüyü incelerken algısı ve dikkatinin kaçmasına yol açılmamalıdır.
 • Çalışmalarınızı fotoğraf ile göstermek durumundaysanız fotoğraf gerçek renk ve ışığı yansıtacak şekilde ve kompozisyonun anlaşılmasına olanak sağlayacak boyutta olmalıdır.
 • Bu tür sunumlarda toz, tüy ve nokta izleri olmamalıdır.

KAPAK YAZINIZ

 • Kapak, portfolyo dosyasının ilk sayfası olmalıdır.
 • Kapakta amaç belirtilmelidir.
 • Kapak bilgileri kısa ve anlaşılır olmalıdır.

ÖZGEÇMİŞİNİZ

 • Net ve somut olmalıdır.
 • Eğitim, tecrübe ve yetenekleriniz doğru olarak aktarılmalıdır.
 • Değerlendirici, bütün yeterliliklerinizi özgeçmişinize bakarak görebilmeli, sizinle ilgili gerekli bilgilere araştırıp / soruşturarak ulaşmak zorunda kalmamalıdır.

PORTFOLYONUZDA YER ALAN RESİM ÇALIŞMALARINIZ;

 • Yetenek düzeyiniz ve yaratıcılığınız hakkında bir fikir vermelidir.
 • Hangi resimlerinizin yer alacağı ve adedi hususunda net bir kural yoktur.
 • Bununla birlikte seçeceğiniz resimler;
 • Renk, ışık, gölge, tarama, doku,
 • Perspektif, boyut, form, oran-orantı,
 • Kompozisyon, uyum, hareket,

gibi temel resim tekniklerine olan yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı ortaya koyan çalışmalardan seçilmelidir.

DEĞERLENDİRİCİLERİN DİKKAT ETTİKLERİ AYRINTILAR

 • Profesyonel amaçlı oluşturulmuş portfolyolarda yer alan çalışmaların alıntı olmamasına, özgün eserler olmasına dikkat edilmelidir.
 • Çalışmalarda kullanılan malzemelerin kötü kalitede olması, yetenek ve yaratıcılığın değerini tam yansıtamayacaktır. Bu konu sunum malzemeleri için de geçerlidir.
 • Zayıf düzenlenmiş, gönderenin ne yaptığı, nerede çalıştığı vs bilgilerin içinden bulup çıkarmanın zor olduğu, uzun ve sıkıcı hazırlanmış kapak yazısı ve özgeçmişler bulunmamalıdır.

Hemen Paylaş !!